Kategorier
Aktier

Sex förvärvskriterier

År 2014 publicerade Berkshire Hathaway – det vill säga de välkända investerarna Warren Buffet och Charlie Munger – sex kriterier för företagsförvärv i det årliga brevet till aktieägarna.

Flera av punkterna skulle också kunna vara användbara för svenska småsparare när de köper aktier.

BERKSHIRE HATHAWAY INC. FÖRVÄRVSKRITERIER

Vi är angelägna att höra från huvudmän eller deras representanter om verksamheter som uppfyller alla följande kriterier:

  1. Stora köp (åtminstone $75 miljoner i inkomst före skatt såvida inte verksamheten kommer att passa in i en av våra existerande enheter),
  2. Uppvisad varaktig intjäningsförmåga (framtida prognoser är inte av något värde för oss, inte heller “turnaround”-situationer),
  3. Verksamheten ger god avkastning på eget kapital och använder liten eller ingen skuld,
  4. Ledning på plats (vi kan inte tillhandahålla detta),
  5. Enkla verksamheter (om det är en massa teknik kommer vi inte att förstå det),
  6. Ett priserbjudande (vi vill inte slösa bort vår eller säljarens tid genom att samtala, inte ens preliminärt, om en transaktion när priset är okänt).

Källa: www.berkshirehathaway.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *