Kategorier
Aktier Nyheter

Socialdemokraterna vill försämra ISK

Enligt Socialdemokraternas ”Underlagsrapport från partiets arbetsgrupp för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa” vill partiet höja kapitalskatten samt försämra villkoren för investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Vidare har det införts sparformer som investeringssparkonto (ISK) som gjort köp av aktier och fonder alltför skattemässigt förmånligt. ISK innebär att kapitalvinster, kapitalförluster och utdelningar inte redovisas separat utan istället ska innehavaren av ISK ta upp en schablonberäknad inkomst som beräknas på ungefär samma sätt som för kapitalförsäkringar. Idag uppgår beloppen som ligger på ISK och överstiger ett värde på 150 000 kronor till 557 miljarder kronor. Över 40 procent av dessa tillgångar innehas av individer med 3,5 miljoner kronor eller mer placerade på sitt ISK. Det uppfyller inte syftet med ett enkelt sparande för vanligt folk när så höga individuella belopp undantas konventionell beskattning.

Arbetsgruppen föreslår:

Ny kapitalskatt: Miljonärsskatt
En ny kapitalskatt ska införas. Skatt ska betalas efter bärkraft. Nivån för fribeloppet bör sättas så att det träffar de rikaste och kombineras med ett tak. Den gamla förmögenhetsskattens sambeskattning återinförs ej och bostäder ska inte ingå.

Tak på sparande i Investeringssparkonto (ISK)
ISK ska begränsas kraftigt. Samtidigt behöver reglerna för kapitalförsäkringar reformeras.

Källa: https://www.socialdemokraterna.se/download/18.3a4645e7179129c10c74edca/1622477551830/Underlagsrapport%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mlikhet%20och%20r%C3%A4ttvisa%202021.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *