Kategorier
Fonder Investera

Sälj dyra underpresterande fonder

Varför välja en aktivt förvaltad fond med 1–2 procent i avgift vars fondförvaltare inte klarar av att slå index? Varför betala en hög avgift om avkastningen är undermålig? Det finns förstås undantag, men många aktivt förvaltade fonder med höga avgifter har svårt att slå billiga indexfonder.

Ett undantag är till exempel Spiltan Aktiefond Stabil, med en relativt hög avgift på 1,5 procent, som har fördubblat sitt kapital de senaste fem åren.

Ska man acceptera en hög avgift ska man naturligtvis också kräva att fonden presterar bättre än billiga indexfonder. Annars bör man byta till en bättre och billigare fond. Men därmed inte sagt att indexfonder alltid är det bästa valet.

Förra året gjorde Aktiespararna en genomgång som slog fast att enbart en tredjedel av de aktivt förvaltade fonderna presterade bättre än den bästa indexfonden som var SEB Sverige Indexfond. Ännu värre var det vid genomgången 2013 då enbart fem fonder var bättre än indexfonden Avanza Zero.

Och ju högre avgifter en fond tar ut, desto svårare blir det att kompensera för detta årliga bortfall. Varför då betala dyrt för ett dåligt utfört jobb? Att betala 1–2 procent på kapitalet som årlig avgift blir i slutändan mycket pengar. Framför allt om fonden behålls i flera år.

När man investerar är det som kallas ”ränta på ränta-effekten” en mycket viktig bidragande faktor till pengarnas tillväxt. Eller som Benjamin Franklin uttryckte saken: ”Pengar skapar pengar. Och pengarna som pengar skapar, skapar pengar.”

I en fond naggas dock den effekten i kanten. Och ju högre avgift banken tar ut varje år desto mer pengar försvinner som annars hade kunnat ge ytterligare avkastning på ditt kapital.

Som investerare kan man ju inte heller ställa några krav på förvaltarens prestation annat än att just byta fond. Därför bör man vara en aktiv fondsparare som byter bort underpresterande fonder.

En bättre lösning vore om banken tog ut en prestationsbaserad avgift – alltså en andel av fondens värdeökning istället för på hela kapitalet. Det kommer förstås aldrig att hända eftersom bankerna tjänar alltför mycket pengar på höga fondavgifter, samtidigt som det finns många kunder som inte orkar bry sig.

Ska jag själv köpa fonder föredrar jag indexfonder som förvaltas automatiskt av datorer och följer ett visst index. Dessutom finns det några gratis indexfonder utan avgift vars främsta syfte, såvitt jag har förstått, är att locka till sig nya kunder och mer kapital till banken.

Gratis indexfonder är därför en bra lösning. För det gynnar sannolikt både kunden och banken. Hos både Avanza och Nordnet finns en eller flera gratisfonder.

Se tidigare inlägg: Indexfonder utan avgift.

Många storbanker tjänar dock mycket på sina aktivt förvaltade fonder eftersom folk inte själva orkar eller vill ta ansvar för sina pengar. Men har man själv inte kunskapen eller intresset bör man åtminstone välja fonder med låga avgifter som historiskt har gett en bra avkastning. Jämföra olika fonder kan göra hos Morningstar.

Roligast är dock att ta ansvar för sin egen ekonomi och själv förvalta sina pengar. Mona Sahlin sa en gång i tiden att det ”häftigt att betala skatt” (SVT, 1994-09-08). Det tycker inte jag. Däremot är det häftigt att själv investera sina egna pengar på börsen och se dessa öka i värde.

Det är också häftigt med investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF). Då kan man nämligen göra mindre av det som Mona Sahlin tycker är häftigt.

Som motivationshöjare kan man dessutom göra som många andra och gå med i en aktiespararförening som Aktiespararna. Eller varför inte starta en blogg, Instagramkonto eller Twitterkonto om sina investeringar? På dessa plattformar finns det massor av likasinnade människor.